Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

Se vores bedste tips før du bygger garage

 

Vi ved at mange aldrig har bygget en garage før og derfor ikke helt har oversigt over hvordan garageprocessen foregår. Her har vi 8 gode tips, du bør læse før du bygger garage. Der vil du få en vigtig kendskab til hvad du bør tænke på og hvor lang tid en sådan process vare.

Få tilbud på garage Se vores garager

Du bør altid starte med at ansøge hos din kommune om hvilke muligheder og eventuelle begrænsninger som ligger i lokalplanen for din grund. Der får du at vide om du kan bygge indenfor de generelle regler, eller om lokalplanen sætter begrænsninger. Er der ingen lokalplan for din grund, skal du stadigvæk ansøge.

Normalt skal garager placeres mindst 2,5 m fra naboskellene (5,0 m ved sommerhuse). hvis garagen placeres tættere på skel end 2,5 m, må højden ikke overstige 2,5 m. På sommerhusgrunde må der ikke bygges tættere på skel end 2,5 m. I skelområdet fra 2,5 m til 5,0 m fra naboskel, må garagen ikke overstige 2,5 m i højden.

Har du specielle begrænsninger på grunden, kan vi tilpasse garagen så den passer til dem, f.eks. ved store niveauforskelle i terrænet, eller hvis der skal bygges i naboskel.

 

 

 

Hvilke behov har du og hvad skal du opbevare i garagen?

Garagen skal du have i mange år. derfor er det vigtigt at tænke på fremtidige behov før du træffer dit valg. Hvor mange biler skal du have plads til? Har du eller familien en hobby som kunne bruge lidt ekstra plads? F.eks. hvis du er hobby-mekaniker, eller har brug for ekstra plads til haveredskaberne. Livet er aldrig statisk og behov ændres. Garagen kan rumme meget mere end bare bilen.

Husk at vi tilpasser garagen efter dine ønsker og behov.

Opbevaringsplads enten bagerst eller på loftet, kan frigøre mange vigtige kvadratmeter inde i huset. Vi har kunder som har lavet en Amerikansk diner, pub, selskabslokaler og brugt deres garage til mange andre formål end bare parkeringsplads til bilen.

 

 

 

Hvor meget skal garagen koste?

Der er flere omkostningsområder i et garageprojekt

  1. Omkostninger for byggeansøgning kan varierer fra kommune til kommune, og en dispensationsansøgning har yderligere tillæg. Din kommune kan hjælpe dig med disse oplysninger.
  2. Omkostninger til fundament kan varierer en del, alt efter forholdene og landsdele.

Vi anbefaler at du skaber dig et overblik over disse omkostninger først. Det er omkostninger som udregnes uafhængigt af hvilken type garage du ender med at vælge. Derefter vil du være klar over hvordan dit budget passer til den garage du ønsker dig.

 

 

Hvem skal tegne din garage?

Din garage skal passe til der hvor du bor, og den skal møde dine ønsker om stil og arealbrug. Hvilken plan giver mest for pengene? Hvordan kan grunden udnyttes best muligt? En tegning siger mere end tusind ord og er et godt udgangspunkt for yderligere planlægning. Vores medarbejdere hjælper dig gerne med en plan-tegning. Vi kan lave ændringer og tilpasninger for at møde dine ønsker og behov, og dette er gratis for vores kunder.

Vores tegnere har tegnet mange tusinde tegninger. Det betyder at det ikke er nødvendigt at bruge arkitekt, selvom at du ønsker andre løsninger end dem du finder på vores hjemmeside.

 

 

Har du styr på ansøgningsprocessen?

Såfremt at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 25% (10% ved sommerhus), må du i alt bygge 50 m2 af sekundære bygninger (overdækkede terasser, cykelskure, carporte, garager, etc.). overholdes alle regler (se bygningsreglement) vil der ikke være krav om anmeldelse/byggeansøgning til kommunen. Overholdes alle regler ikke, vil det typisk være en dispensationsansøgning der skal laves.

OBS: Husk altid at kontrollere den lokalplan der gælder for dit specifikke område, idet der kan være særregler eller begrænsninger.

Alle bygninger på din grund skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Når du køber en garage hos os, får du målfaste tegninger og fundamentsplan til brug for byggeanmeldelse/ansøgning.

byggesager opstartes på https://www.bygogmiljoe.dk

For yderligere informationer angående bygningsreglementet, se  (§1-§47 – Bygningsreglementet 2018)

Et godt fundament er vigtigt for et godt slutresultat

Før du bestiller levering af garagen (gælder kun monterede garager), skal du gøre fundamentarbejdet færdigt som en ekstra sikkerhed for dig. Der vil vi være istand til at tilpasse byggesættet til fundamentarbejdet, hvis der er fejl i forhold til den målsatte tegningen du har modtaget af os.

Fundamentarbejdet skal sikre at du kan støpe på et solidt, stabilt og frostsikkert underlag.

støbningen af fundamentet bliver tilpasset tegninger fra os. Ringmuren gør at der bliver mere afstand mellem beklædningen og jorden og hjælper træværket til et mindre fugtigt miljø.

Nogen vælger at gøre noget af, eller hele støbningen selv, mens mange ønsker hjælp fra professionelle.

 

 

 

Hvem skal gøre jobbet?

Det nemmeste er at overlade konstruktionen til fagfolk, men det afhænger af budgettet. Et garageprojekt består som regel af fundamentsarbejde på grunden, støbning af ringmur og rendfundament, materialeleverancer og montering.
Dit valg er at vælge om du vil have garagen færdig monteret, gøre lidt selv (Element) eller gøre alt selv (Precut).

 

 

 

Hvornår skal garagen være færdig?

Når du har valgt garagetype og leverandør, vil du ha følgende hovedaktiviteter i tidsplanen:

Som tommelfingerregel tager det cirka seks uger for en byggeansøgning, når kommunen har alle de nødvendige informationer. Man må ikke begynde byggeriet hvis man ikke har fået svar fra kommunen.

Fundamentarbejde tager for det meste 1- 2 uger, men vær opmærksom på at entreprenørene kan have længere ventetid i højsæsonen. Produktionen af selve garagen varierer også med sæson. Om foråret regner vi med 5 -7 uger, imens det kan tage op til 12 uger om sommeren. Selve monteringen af garagen går relativt hurtigt, idet den bliver leveret i elementer. Erfaringsmæssigt tager det 3-6 måneder, fra du indgår kontrakt med en leverandør, til garagen er leveret og monteret.