Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

MURTILPASNING

MURTILPASNING: Hvis du har en grund som kræver at garagen skal have en hel murvæg i siden eller bagkanten, tilpasser vi garageelementerne efter muren. Det samme vil gælde hvis din grund har terræn som kræver muroptrapning på en af siderne. Sammen med dig finder vi den bedste løsning, som sikrer din ønskede brug af garagen. Derefter laver vi murtegninger som passer til den ønskede løsning og tilpasser garagen til muren.

Det er kun nødvendigt at lave en murtilpasning hvis garagen skal bygges ind i terræn, som ved skråning på grunden. 

Murtilpasninger på garagen laves for at stabilisere den eksisterende jordmasse, som man bygger i nærheden af. Dertil anbefaler vi at undgå beklædning tæt op af jorden, på det skrå terræn, idet der kan dannes fugt og forrådnelse af beklædningen.