Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

Hos Igland Garagen leverer vi tjenester og materialer af god kvalitet. Af og til kan der dog alligevel opstå udfordringer i projekter. Her finder du vores procedure og retningslinier for reklamation.

Ved produktion af garage og montering er der en del faktorer som kan medføre at resultatet og processen kan blive anderledes end planlagt:

  • Vi arbejder med træ, som er et naturmateriale med store variatoner.
  • Vi benytter produkter som er produceret af og har været under behandling hos tredjeparter
  • Ved montering, skal garagen monteres på et fundament/ringmur som oftest er leveret af tredjepart.

Hvis du opdager en mulig mangel, udfyld reklamationsskemaet herunder og send det til os. En mangel betyder at vores leverance ikke passer den aftalte leverance, dvs. ordren med vores salgs- og leveringsbetingelser.

Vi vil behandle din reklamationen inden for 5 arbejdsdage. Er det nødvendigt med et besøg for at afklare manglen / afvigelsen, vil vi tage kontakt til dig for at aftale et besøg.

Når man skal vurdere om der foreligger en mangel / afvigelse, skal man tage hensyn til den gældende aftale (Beskrivelsen i ordren, samt vores generelle salgs- og leveringsbetingelser). Det er også vigtigt at være opmærksom på retningslinjerne for reklamation.

Foreligger der en mangel/reklamation?

Kan manglen….

 

– være et resultat af manglende vedligehold? – Ejerens ansvar og dermed ikke en reklamation.

– være et resultat af brugerfejl? – Ejerens ansvar og dermed ikke en reklamation.

– være et resultat af oprindelig fejl ved produkt/løsning som ejer ikke har haft mulighed for at påvirke? Der kan  det være en reklamation, udfyld skemaet og send det til Igland Garagen, hurtigst muligt.

Vi udfører opgaven rationelt og med god faglig standard.

Vi opretholder dine interesser med største betænksomhed og holder dig informeret om væsentlige forhold som du bør kende til og som du har grund til at forvente.

Vi samarbejder med dig og vejleder dig i den sammenhængen som omstændighederne passer til. Dette foregår hovedsageligt gennem relevant information på vores hjemmeside (www.iglandgarager.dk)

 

 

 

Der forekommer en mangel hvis produktet og tjenesten vi har leveret afviger fra det som er aftalt i ordredokumentet, eller hvis tjenesten ikke fører til et resultat som kan forventes efter punkt 1.

Der forekommer også en mangel hvis garagens egenskaber ikke svarer til informationerne givet i forbindelse med indgåede aftale, eller i vores markedsføring. Det forudsætter at vi ikke har rettet op på eventuelle forkerte informationer og at disse informationer kan antages at have haft en betydning for aftalen.

 

 

 

 

 

Har vi leveret en tjeneste som har en mangel efter Dansk Byggeri, Så ønsker vi at få rettet op på det, så hurtigt som muligt.

Hvis der foreligger en mangel, vil vi som regel rette op på den, eller i nogle tilfælde foreslå en prisnedsættelse.

Hvis du vælger selv at rette op på manglen eller gøre brug af andre håndværkere, før vi har fået mulighed, frasiger du dig retten til erstatning, prisnedsættelse eller anden godtgørelse.

Hvis der er andre håndværkere, som har en simpel løsning, kan du sende os et skriftligt pristilbud fra de gældende håndværkere, når reklamationen er godkendt. Når vi har sendt en skriftlig accept på pristilbuddet tilbage, kan det aftalte arbejde udføres på vores regning.

Når en mangel rettes af os, er det best hvis vi kan samarbejde mest muligt.

Rettelsen foretages inden for rimelig tid, fra vi er blevet informeret om den.

 

 

 

Man skal inden for rimelig tid, påberåbe manglen som opdages under udførelsen af monteringen. Gør man ikke det, mister man retten til at påberåbe sig manglen. Efter at monteringen er afsluttet, skal mangler påberåbes og reklameres inden for rimelig tid, efter man har opdaget dem, eller burde have opdaget dem.

Reklamation på garagen kan ikke fremsættet senere end tre år efter at garagen er leveret, medmindre der er udvidet reklamationsfrist, gennem aftale med os.

udfyld reklamation
  • Slip fil her eller
    Accepted file types: jpeg, pdf, png, Max. file size: 128 MB.
      Har du flere billeder, anbefaler vi at du samler dem i et pdf-dokument som du sender ind. Alternativt kan du sende flere bagefter. Godkendte filtyper: jpeg, pdf og png