Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

Igland garagen Danmark har høj fokus på personværn og sikring af personlige oplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som interagerer med os, skal være trygge ved at personlige oplysninger behandles på en sikker og rigtig måde. Vi ønsker at de registrerede, kender til de rettigheder de har efter GDPR og at vi sikrer deres integritet.

Denne persondataforordning indeholder, både generel information om hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger og information om hvordan vi behandler personlige oplysninger. Den fortæller også hvordan vi sikrer dine rettigheder efter reglerne i GDPR (gældende fra 25. Maj 2018)

 

Følgende vigtige begreber bruges i erklæringen

Personoplysninger: Personoplysninger er oplysninger (f.eks. navn, adresse, og e-postadresse)

De registrerede: De registrerede er personer, som personoplysningerne relaterer sig til

Behandling: Behandling er enhver operation eller række operationer som foretages med personoplysninger.

For eksempel: indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, eller ændring, hentning, konsultering, brug, udlevering ved overførsel, spredning eller andre former for tilgængeliggørelse, samling, samkørsel begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Behandlingsansvarlig: Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandling af personoplysninger og hvilke hjælpemidler som skal benyttes for at behandle oplysningerne. Det er den behandlings-ansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen af personoplysninger sker i henhold til loven.

Databehandler: Databehandlere er den som behandler personoplysninger på vegne af den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal behandle personoplysningerne i henhold til aftalen med den behandlingsansvarlige.

Generel information om behandling af personoplysninger

Loven regulerer alle former for behandling af personoplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til tavshedspligt/fortrolighed og sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven

Hvilke typer personoplysninger som behandles: Personoplysninger er enhver oplysning eller vurdering som kan knyttes til dig som enkeltperson. Vi lagrer kun information som er nødvendig for at kunne betjene vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler eller kunne udføre en levering. Vi begrænser det til det som er strengt nødvendigt ud fra hvilken tjeneste vi skal yde eller har behov for.

Behandlingsansvarlig og kontaktoplysninger: Igland Garagen Danmark ApS er behandlingsansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller af andre grunde ønsker at komme i kontakt med os i forbindelse med denne persondataerklæring eller ønsker anden information om persondata, kan du benytte følgende kontaktoplysninger.

 

Kontaktinformationer:      Igland Garagen Danmark Aps.

 

Mail: Send mail                                  Tlf: +45 70 70 77 55

 

Persondataerklæring for kunder til Igland Garagen Danmark Aps

Vi indhenter personoplysninger fra dig direkte, fra nogen som repræsenterer dig eller fra andre kilder som du har udpeget, eller som følger naturligt af den type tjenester vi skal yde til dig. Nogen gange har vi behov for at indhente oplysninger direkte fra offentlige eller private institutioner.

Når vi indhenter personoplysninger er det kun når det er nødvendigt i forbindelse med etablering og forvaltning af dine aftaler med os. Vi gør dette fordi vi har forpligtelser overfor dig som kunde/samarbejdspartner og for at kunne imødekomme dine ønsker og behov.

Derudover kan vi kun, grundet aftalte og lovpålagte forpligtelser, bruge dine personoplysninger hvis vi har fået dit samtykke. Samtykket skal du give os frivilligt og du skal være informeret om formålet med brug af oplysningerne.

Hvilke typer personoplysninger bliver behandlet: Personoplysninger er enhver oplysning eller vurdering som kan knyttes til dig som enkeltperson. Vi lagrer kun information som er nødvendig for at kunne betjene vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler eller kunne udføre en levering. Vi begrænser det til det som er strengt nødvendigt ud fra hvilken tjeneste vi skal yde eller har behov for.

Formålet med behandlingen – hvad oplysningerne bruges til.

Oplysningerne lagres for at kunne administrere dit kundeforhold med os. Oplysninger gør os i stand til at udfylde vores forpligtelser i kundeforholdet.

Vi benytter personoplysninger til disse formål:

*Kundeadministration, fakturering og levering af tjenester

*Leverandøradministration, modtagelse af varer

*Markedsføring og kundeopfølgning

Hvem vi deler disse oplysninger med

Vi deler kun personoplysninger med samarbejdspartnere som er en del af vores leveranceforpligtelser til dig som kunde.

Eksempel:

*Entreprenør som laver forarbejde

*Montør som skal montere garagen

Hvor længe oplysningerne skal opbevares: Vi opbevarer personoplysninger så længe som det er nødvendigt i henhold til at udfylde vores pligter eller for at opfylde bestemte lovkrav. Dette indebærer at lagringstiden for forskellige kategoriger og oplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategorierne af dine personlige oplysninger når oplysningerne ikke længere er nødvendige.

Hvordan kan vi beskytte oplysninger: Vi arbejder planlagt og systematisk med at værne om informationssikkerhed og benytter så vel tekniske som organisatorisk sikkerhed for at beskytte de lagrede oplysninger mod uautoriserede adgang og brug. I det omfang at vi deler personoplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informationssikkerhed til dem.

Adgang og ændringer i lagrede oplysninger: Vi kan kontaktes hvis du har spørgsmål om, eller ønsker adgang til, hvilke oplysninger vi lagrer om dig. Hvis du opdager fejl eller der sker ændringerne i oplysningerne (f.eks. ny adresse, telefonnummer, e-post) er vi taknemmelige hvis du snarest muligt kontakter os sådan at vi kan opdatere oplysningerne. Vi har pligt til at give dig adgang og information om registrerede oplysninger vi har om dig inden for 30 dage.

Du har også ret til at spørge om korrektion, sletning, begrænsning af behandling af personlige data, dataportabilitet og retten til at modsætte dig visse former for behandling.

Du kan melde til Datatilsynet hvis du ikke får adgang til egne oplysninger du har adgangsret til, eller har andre klager i forhold til behandling af personlige oplysninger.