Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

Som en af  skandinaviens største garageleverandører stræber vi efter den bedste mulige byggeprocess. Igland Garagen har gennem mange år erfaret at et godt fundament er nødvendigt, for at få mest muligt ud af garagen. 

Grund- og betonarbejde

Vi anbefaler at du bruger en entreprenør med erfaring fra lignende projekter. Der vil du få et godt indblik, alt efter hvad de anbefaler til din grund. Det er især vigtigt hvis du har en ujævn grund, eller stor terrænforskel der hvor der skal tilføres, eller bortkøres større mængder af jord.
Husk at vi laver fundament og murtegning, uden beregning, ved accept af tilbud. Tegningen og garagen vil blive tilpasset til dine behov.

Gulv og ringmur

Med udgangspunkt i vores murtegninger med mål, aftaler du selv støbningen af dit garagegulv og ringmur, direkte med din entreprenør. Der findes flere løsninger til gulv. blandt andet kan gulvet støbes, eller laves som et klaplag. Selve ringmuren kan støbes med lecasten eller betonblokke.

Udførelse af arbejdet
Hvis du hellere vil udføre hele eller noget af grund og/eller betonarbejdet selv, får du her nogle tips og tricks.

Før udførelse
Når man planlægger garageprojektet er det vigtigt at være opmærksom på adgangsmulighederne til grunden. Vejen skal være tilstrækkeligt ryddet og kunne tåle vægten af de eventuelle køretøjer som skal ind på grunden. Den tungeste leverance er fra betonbilen, som med en fuld last kan veje over 30 ton!

Hvis betonbilen ikke har mulighed for at komme helt hen til området hvor der skal støbes, skal man overveje andre leveringsmetoder fra betonleverandøren. Bevægelige transportbånd, teleskop-render eller betonpumpe er nogle forskellige leveringsmetoder som kan fungere.

Betonarbejde

Armering
Beton tåler stort tryk, men ikke særlig meget stræk.
På grund af dette, er det nødvendigt at armere selve pladen som skal støbes. Armering kan udføres med armeringsnet/ameringsjern, eller ved at bruge fiberbeton.
Ved brug af ameringsnet/armeringsjern skal man huske at bruge klodser eller ameringstolper, for at få armeringen op fra underlaget til den rigtige højde for støbningen.

Forskalling
Forskallingens opgave er at holde betonen på plads indtil den har hærdet så meget at den kan stå af sig selv. Det spiller ingen rolle hvordan det ser ud, så længe den er solid.
Når betonen hældes i forskallingen opstår der stort tryk mod siderne, og hvis forskallingen ikke kan modstå, vil den bule ud og i værste fald sprænge.
Normalt kan forskallingen fjernes 24 timer efter støbning, men afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i den periode.

Tips! Det er ikke altid at man kan regne præcist ud hvor meget beton man har behov for. Det kan derfor være en god idé at bestille lidt mer end hvad forventes for at være sikker på man har nok. Skal betonen returneres skal man dog forvente ekstra omkostninger. Det kan derfor være en god idé at have et sideprojekt eller to, hvor eventuelle betonoverskud kan bruges.

 

Støb, hærdetiltag og behandling
Betonen hærder ved at vandet og cementen indgår i en kemisk process.

Ved at dække betonen til med plast eller pressening, efter støb, reduceres risikoen for revner og sprækker. Den støbte plade bør holdes fugtig i mindst en uge efter støbningen er udført. Det kan også være en god idé at skylle med vand jævnligt for at forhindre udtørring (især på varme dage)

Du kan dække til med plast for at holde på fugtigheden i længere tid. Ved brug af plastfolie lægges den ud så snart den ikke sætter mærker på den glatte overflade. Plasten bør have så meget kontakt med betonen som muligt, som man kan sørge for ved at hælde vand ud oven på plasten.
Vanding og tildækning med plast, sikrer at betonens overflade udvikler maksimal styrke og tæthed.

Ved støb i frostgrader bør man tage nogle forholdsregler. Betonen må ikke få frost mens størkningsprocessen er igang. Betonleverandøren kan eventuelt tilføje tilsætningstoffer til betone, som f.eks. accelerator. Er det særligt koldt bør man overveje at tildække betonen med isolerende måtter.

Skal der belægning på garagegulvet, er det vigtigt at undersøge fugtigheden i betone for at vurdere om det er tørt nok. Luftfugtigheden, temperatur og betonens tykkelse er alle faktorer som påvirker udtøringstiden.

Se tilbuddet du har fået fra din entreprenør og be om en tilbagemelding angående hvad der er inkluderet. Nogle entreprenører har det med i prisen, og støber med højdeforskel som standard, hvor andre tager tillæg for det. Selv med højdeforskel på garagegulvet, vil der som regel være noget vand som man skal fjerne manuelt, enten ved fejning eller på anden vis. Garagegulvet støbes normalt ikke med mere end 1% højdeforskel.

 

Husk at informer os, om der er højdeforskel på betongulvet! det er særligt vigtigt hvis du ønsker en dør bagerst i garagen.

 

Nej, der er ikke krav om afløb i garager.

Hvis du ønsker afløb i din garage (ift. eventuel hobby/værksted), så kræver det at der tilkobles en olieudskiller, men kontroller altid med din kommune om de gældende regler.

 

 

Afhængig af temperatur vil hærdningen begynde efter 2-12 timer. 75% fasthed opnås efter ca. 7 døgn.

 

Det afhænger af flere faktorer. Den første uge efter støbningen bør betongulvet holdes fugtigt. Dette gøres for at reducere faren for revner og sprækker i gulvet.

1 m³ af et ny-støbt gulv på 200mm indeholder ca. 36 liter vand.
I betonens hærdeprocess bindes 12 liter af dette vand kemisk til cementen.
Efter betonen er hærdet vil de resterende 24 liter være i betonens poresystem.
meget af porevandet vil tørre ud, men det er kun så længe at luften er tør nok.
i et normalt indeklima med 20°C og 40-50% RF (Relativ luftfugtighed) vil 18 liter vand fordampe.
6 liter bliver i betonen.

Bruges der ikke affugter, eller andet udstyr til udtørring, kan det tage flere måneder at få udtørret betongulvet!