Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på en garage

Regler og krav til byggeansøgninger

Bygningskrav

Du bør altid starte med at ansøge hos din kommune om hvilke muligheder og eventuelle begrænsninger som ligger i lokalplanen for din grund. Der får du at vide om du kan bygge indenfor de generelle regler, eller om lokalplanen sætter begrænsninger. Er der ingen lokalplan er der stadig nogle forskellige krav som man skal følge når man vil opføre en garage. Alle regler og krav kan findes her på: Bygningsreglementet 2018.

OBS! på en ordinær grund må man som regel have bebyggelse på 25% af grundens areal + 50 m². Husk altid at undersøge hos din kommune for andre restriktioner

Bebyggelse i skel

Normalt skal garager placeres mindst 2,5 m fra naboskellene (5,0 m ved sommerhuse). hvis garagen placeres tættere på skel end 2,5 m, må højden ikke overstige 2,5 m. På sommerhusgrunde må der ikke bygges tættere på skel end 2,5 m. I skelområdet fra 2,5 m til 5,0 m fra naboskel, må garagen ikke overstige 2,5 m i højden. Hertil må mindre bygninger som står i skel, højest have en sammenlagt længde på 12 m.

Bygnings anmeldelse (kun hvis garagens samlede areal er under 50 m²)

Hvis din grund ikke har nogen lokalplan og du samtidigt overholder alle restriktioner, er det ikke nødvendigt med en byggetilladelse. Du kan istedet nøjes med at anmelde bygningen til BBR gennem retBBR. Som ejer er du forpligtet til at sikre at BBR har de rigtige oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt.

Byggeansøgning (kun hvis ingen restriktioner overskrides, og garagen er over 50 m²)

Hvis du ikke har en lokalplan, samt ikke overskrider nogle af bygningsreglementets restriktioner, men den ønskede garage er over 50 m², er det nødvendigt med en byggeansøgning som søges hos byg og miljø.